Получат ли карту Free Fall те играки то кто предзаказал Call of Duty: Ghosts в стиме за 39.99$ а не за 49.99$